Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hány csillag az égen?
Hány csillag az égen?
Hány csillag az égen?
Ebook204 pages3 hours

Hány csillag az égen?

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Megszületünk, meghalunk, nem? Csak a fontos, hogyan?”

Anita túlélte a huszadik század legnagyobb emberi traumáját, a koncentrációs tábort. Tizenöt éves, árva, elveszett. Kapaszkodik a maradék rokonai által feléje nyújtott szalmaszálba: a magyarországi árvaházból nagynénje Csehszlovákiában élő családjához menekül. Nagynénje a férjével, a kicsi gyerekével és a sógorával egy frissen kitelepített szudétanémet család otthonában él, és sok-sok számkivetett sorstársával együtt az Ígéret Földjére készül. Anita álma is Palesztina, de ő ahhoz még gyerek, hogy a kezébe vegye a sorsát. A rokonok felkarolják, érte küldik Magyarországra az élveteg sógort, akinek rögtön megtetszik a szép gyereklány...
Hány csepp van az óceánban?
Hány csillag az égen?
Az emberiség fejin hány hajszál van?
S hány gonoszság szívében?

Ez a Petőfi-vers segíti át Anitát életének történelmi és női sorsfordulóján.

LanguageMagyar
Release dateFeb 29, 2016
ISBN9789634050735
Hány csillag az égen?

Related to Hány csillag az égen?

Related ebooks