Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pigen fra havet 1 - Ravmedaljonen
Pigen fra havet 1 - Ravmedaljonen
Pigen fra havet 1 - Ravmedaljonen
Audiobook2 hours

Pigen fra havet 1 - Ravmedaljonen

Written by Bodil El Jørgensen

Narrated by Maria Garde

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Ravmedaljonen er første bind i Bodil El Jørgensens fantasyserie om Svava, der ikke kender sin fortid. Som ganske lille blev hun fundet på stranden med en sjælden ravmedaljon om halsen. Men ingen ved, hvor hun kom fra.Folk i byen sladrer om Svava bag hendes ryg. Noget tyder på, at hun har farlige, overnaturlige evner. Drengen Elmon er den eneste, som vil hjælpe hende med at finde sandheden. Men kan deres venskab holde, når der sker uforklarlige ting omkring Svava, og hadet mod hende vokser?Bodil El Jørgensen er bl.a. kendt for sin populære krimiserie Esme og Igor.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateSep 30, 2015
ISBN9788702179422
Pigen fra havet 1 - Ravmedaljonen

Related to Pigen fra havet 1 - Ravmedaljonen

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Pigen fra havet 1 - Ravmedaljonen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words