Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Liljecronas hjem
Liljecronas hjem
Liljecronas hjem
Audiobook7 hours

Liljecronas hjem

Written by Selma Lagerlöf

Narrated by Katarina Lewkovitch

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

På bunden af den udtørrede Svartsjön ligger Lövdala præstegård. Her bor præsten Lyselius og hans datter Maja Lisa. Men en dag tager præsten sig en ny kone, en stedmoder til Maja Lisa. Stedmoderen lægger et tyrannisk regime for dagen på Lövdala, og både tjenestefolk og Maja Lisa underlægges hendes strenge regler og hårde krav. Selv er præsten blind for sin nye hustrus ondskab.Ved Maja Lisas side står gæve og stærke Lillepigen, som kommer fra fattige, faderløse kår og får plads i huset. Og som i alle gode eventyr kommer en smuk og mørk fremmed mand til gården, men kærligheden mellem ham og Maja Lisa er ikke ukompliceret.Liljecornas hjem er på en gang et eventyr og en moderne fortælling om kærlighed og frigørelse, og historiens mange stærke kvindeskæbner tindrer i Selma Lagerlöfs gestaltning. Liljecronas hjem optræder også i en anden form i Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings Saga. 

 


Indlæst af Katarina Lewkovitch.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateSep 22, 2014
ISBN9788702169522
Liljecronas hjem
Author

Selma Lagerlöf

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf; 20 November 1858 – 16 March 1940) was a Swedish writer. She published her first novel, Gösta Berling's Saga, at the age of 33. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature, which she was awarded in 1909. Additionally, she was the first woman to be granted a membership in the Swedish Academy in 1914.

Related to Liljecronas hjem

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Liljecronas hjem

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words