Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Der vokser et træ i Mostamägg
Der vokser et træ i Mostamägg
Der vokser et træ i Mostamägg
Audiobook4 hours

Der vokser et træ i Mostamägg

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Første bind i 7-binds-slægtssagaen om de såkaldte skovfinner, der lever i grænseskovene mellem Norge og Sverige i 1800-tallet. De er efterkommere af fattige finske emigranter, der slog sig ned i de dybe granskove, og som blev et norsk mindretalssamfund. I første bind møder vi den gennemgående figur, den tavse bjørnejæger Taneli, eneboeren som er frygtet af sine omgivelser, fordi det fortælles om ham, at han har et drab på samvittigheden, og Lina, tjenestepigen, som ikke ved, hvor hun skal gå hen med sin nyfødte og derfor må gemme sig i en jordhule.Forfatteren Britt Karin Larsen er selv af skovfinneslægt, og selv om sagaen er fiktion, er det også en sand historie om outsidere, der kæmper for overlevelsen, går i druk, klarer sig og mister forbindelsen til rødderne. Om naturen, livet i skoven med bjørnejagt, afgudsdyrkelse og overtro. Historien er smukt fortalt og lugter af jord og bær, mens granskoven suser om en.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateSep 27, 2016
ISBN9788702192568
Der vokser et træ i Mostamägg

More audiobooks from Britt Karin Larsen

Related to Der vokser et træ i Mostamägg

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Der vokser et træ i Mostamägg

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words