Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kvantum összefonódás és pszichés szinkronitás
Kvantum összefonódás és pszichés szinkronitás
Kvantum összefonódás és pszichés szinkronitás
Ebook261 pages3 hours

Kvantum összefonódás és pszichés szinkronitás

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Hosszú évszázadok óta a telepátiához, a jövő előjeleihez és a tisztánlátáshoz hasonló szenzoros érzékeléseket csaló fantáziáknak, illúzióknak vagy találmányoknak tekintettek.

A tudományos körökben elterjedt materialista megközelítés a priori tagadja a "szellemi" valóságot. Ennek oka, hogy ezek a valóságok a laboratóriumban nem ellenőrizhetők.

Ennek ellenére minden embernek volt valamilyen tapasztalata, hasonló ahhoz, amit a tudomány tagad. Emlékezhetünk például megmagyarázhatatlan eseményekre, a jövőbeni események előjelére vagy a valóra vált álmokra.

Gyakran profitáltak ezekből a tapasztalatokból. Ez azt mutatja, hogy nem illuzórikus élmények voltak.

Ezek a jelenségek nem ritkák és mindenkit érintenek. Néhány tudós, nyitottabb elmével felruházva, tudományosan akarta kezelni a kérdést. Arra voltak kíváncsiak, hogy van-e mód az extraszenzoros élmények megértésére anélkül, hogy okkultizmushoz, mitológiához vagy álvallás-filozófiához folyamodnánk. A könyv e kutatók tapasztalatait ismerteti.

Most végre olyan bizonyítékok jelennek meg, amelyek tudományosan bizonyítják a tudatosság magasabb szintjének létezését.

Van egy "kollektív elme", ​​amely az egész emberiség számára közös ötleteket és gondolatokat tartalmaz. Ez egy pszichés kozmosz, amelyet hasznunkra használhatunk. Ebből a kozmoszból jeleket és információkat kapunk.

1980-ban a "kvantum összefonódás" kísérletileg megerősítést nyert.

Ez a tulajdonság az elemi részecskékre jellemző.

Minden részecske (atom, elektron, foton) képes kommunikálni egymással, anélkül, hogy szenvednék a tér és az idő korlátozásait.

Ez élesen ellentétes a materialista nézet feltételezéseivel.

Az elemi részecskék közötti kommunikáció olyan dimenzióban történik, amely nem tartozik az ismert fizikai törvények hatálya alá. Ez a dimenzió összehasonlítható egy "egyetemes elme" -vel.

A Princeton Egyetemen végzett "Globális Tudatossági Projekt" kísérletei kétségtelenül bebizonyították a világ tudatának létezését.

A könyv leírja az úgynevezett "kollektív tudatalatti" elméletet, amelyet a híres pszichoterapeuta, Carl Gustav Jung fejlesztett ki. Jung elmélete nagyon hasonlít az "Anima mundi" neoplatonikus koncepciójához. Ezeket az elméleteket megerősítik a kvantumfizika jóslatai, amelyeket kiváló tudósok és Nobel-díjasok dolgoztak ki.

 

 

LanguageMagyar
Release dateJul 1, 2022
ISBN9798201037512
Kvantum összefonódás és pszichés szinkronitás
Author

Bruno Del Medico

1946. Programmatore informatico attualmente in pensione, opera come divulgatore e blogger in diversi settori tecnici. Alla nascita dell’Home computing ha pubblicato articoli e studi su diverse riviste del settore (Informatica oggi, CQ Elettronica, Fare Computer, Bit, Radio Elettronica e altre). Negli ultimi anni si è impegnato nella divulgazione delle nuove scoperte della fisica quantistica, secondo la visione orientata alla metafisica di molti notissimi scienziati del settore come David Bohm e Henry Stapp. In questo ambito ha pubblicato tre volumi: “Entanglement e sincronicità”, “Succede anche a te?” e recentemente “Tutti i colori dell’entanglement”. Gestisce il sito www.entanglement.it, ed è presente su Facebook con la pagina di successo “Cenacolo Jung-Pauli”, che conta oltre 10.000 iscritti e vuole essere luogo di dibattito dedicato all’incontro tra scienza e psiche.

Read more from Bruno Del Medico

Related to Kvantum összefonódás és pszichés szinkronitás

Related ebooks