Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Koronawirus: Polish
Tartaria - Koronawirus: Polish
Tartaria - Koronawirus: Polish
Ebook140 pages1 hour

Tartaria - Koronawirus: Polish

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Koronawirus - o co w tym wszystkim chodzi?


Co to ma wspólnego z historią świata i przyszłością? Aby zrozumieć przyszłość, musimy zrozumieć historię. Czy w historii są jakieś tajemnice, które mogą nam powiedzieć o przyszłości?


Ta książka zbada niektóre sekrety wydarzeń na świecie, które mogą zmienić twoją przyszłość.


Autor David Ewing Jr podróżował do ponad 2500 miast i miejsc na całym świecie, przeprowadził wiele badań historycznych w ciągu 20 lat i ma wielką wiedzę o historii świata.

LanguageJęzyk polski
PublisherPublishdrive
Release dateNov 20, 2020
Tartaria - Koronawirus: Polish

Related to Tartaria - Koronawirus

Related ebooks

Reviews for Tartaria - Koronawirus

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Tartaria - Koronawirus - David Ewing Jr

  Tartaria

  Koronawirus

  David Ewing Jr

  Wprowadzenie

  Koronawirus - o co w tym wszystkim chodzi?

  Co to ma wspólnego z historią świata i przyszłością? Aby zrozumieć przyszłość, musimy zrozumieć historię. Czy w historii są jakieś tajemnice, które mogą nam powiedzieć o przyszłości?

  Ta książka zbada niektóre sekrety wydarzeń na świecie, które mogą zmienić twoją przyszłość.

  Autor David Ewing Jr podróżował do ponad 2500 miast i miejsc na całym świecie, przeprowadził wiele badań historycznych w ciągu 20 lat i ma wielką wiedzę o historii świata.

  Książka pokaże fakty, które przedstawili badacze, oraz dowody fotograficzne, aby pokazać, że David Ewing Jr przeprowadził odpowiednie badania, aby sprawdzić, co mówią badacze i historycy.

  Koronawirus

  C:\Users\q\Desktop\sgdfvc.jpg

  11 września 2001 r., Znany również jako 911, miały miejsce 4 incydenty w Stanach Zjednoczonych.

  Historycy twierdzą, że tego dnia 19 mężczyzn dokonało ataków, którzy rzekomo są współczesnymi muzułmanami.

  C:\Users\q\Desktop\sgdfvc.jpg

  Badacze odkryli wiele dziwnych faktów związanych z 911. Na przykład w amerykańskim filmie Matrix z 1999 roku, data ważności paszportu głównego bohatera to 11 września 2001 roku.

  Podobne rzeczy znaleziono w innych filmach i programach telewizyjnych.

  Badacze zaczęli zastanawiać się - kto organizuje i kontroluje media i przemysł filmowy?

  Czy przepowiadali przyszłość? A może jest coś, czego nie wiemy?

  Wielu naocznych świadków w Nowym Jorku w tamtym czasie stwierdziło, że w atakach w Nowym Jorku nie było samolotów. Ci ludzie stwierdzili, że były eksplozje, które doprowadziły do zawalenia się Bliźniaczych Wież.

  C:\Users\q\Desktop\sgdfvc.jpg

  Rząd Japonii został powiadomiony o obywatelce Japonii, która w tym czasie przebywała w Nowym Jorku: - która oświadczyła, że ucieka z Bliźniaczych Wież, ponieważ usłyszała eksplozje dochodzące z wnętrza budynków. Wielu japońskich urzędników rządowych nie wierzyło, że samoloty zniszczyły Bliźniacze Wieże

  W rzeczywistości wielu naocznych świadków w Nowym Jorku jasno stwierdziło, że w ogóle nie było tam żadnych samolotów. Powiedzieli, że w budynkach doszło do wybuchów.

  Wielu badaczy zauważyło, że to media ogłaszały doniesienia o zaangażowaniu samolotów, a media upewniły się, że wszyscy słyszeli, co mają do powiedzenia.

  C:\Users\q\Desktop\sgdfvc.jpg

  Powyżej zdjęcie świadka z tamtego czasu, który wyraźnie stwierdził, że nie było samolotu i że nastąpiła eksplozja. Mówił o eksplozji w drugim budynku

  Miliony ludzi na całym świecie nie wierzyły w to, co mówią media. Nie wierzyli też w to, co historycy mówią o 11 września 2001 roku.

  C:\Users\q\Desktop\sgdfvc.jpg

  Badacze przeanalizowali dowody z obu stron dotyczące 11 września. Badacze doszli do wniosku, że oficjalna opowieść o tym, co wydarzyło się 11 września, przedstawiana przez media i historyków, była mało jasna i nie miała sensu.

  Świadkowie na miejscu zdarzenia w Nowym Jorku jasno stwierdzili, że nie było żadnych samolotów i że wewnątrz Bliźniaczych Wież doszło do wybuchów.

  Media i politycy wielokrotnie stwierdzali, że współcześni muzułmanie stoją za wydarzeniami z 11 września 2001 r. Rozpoczęła się zimna wojna przeciwko współczesnym muzułmanom, znana jako wojna z terroryzmem.

  Rozpoczęto ogólnoświatową kampanię medialną, reklamującą, że współczesny islam może stać się bardzo niebezpieczny. Media i politycy reklamowali wiele nauk występujących w nowoczesnych grupach islamskich.

  Media nie wyjaśniły, że wiele z tych grup i ich nauk zostało stworzonych i zorganizowanych przez Europę i Amerykę, ale jest to inna historia, zbyt długa, by ją tu wymienić.

  C:\Users\q\Pictures\gyftr.jpg

  Wiele innych rzekomych ataków miało miejsce na świecie po 11 września 2001 r. Badacze zbadali te zdarzenia i znaleźli wiele dziwnych matematycznych kodów i wzorów.

  Wielu badaczy zbadało te wydarzenia i znalazło wiele dowodów na to, że były one zaaranżowane i stworzone celowo

  Wzory matematyczne pokazały związek między 11 września 2001 r. - a trzęsieniem ziemi w Fukushimie i tsunami w Japonii, w dniu 11 marca 2011. Katastrofa w Japonii była znana jako Bliźniacze Katastrofy.

  C:\Users\q\Desktop\sgdfvc.jpg

  Wiele osób zwracało uwagę, że jeśli zsumować liczby, - dla

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1