Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ik wil niet douchen!
Ik wil niet douchen!
Ik wil niet douchen!
Ebook31 pages10 minutes

Ik wil niet douchen!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Douchen is een echte sleur.

Martin heeft ontdekt dat hij veel moet doen om te douchen en dat het een grote klus is.

Dus Martin maakt een beslissing: hij gaat niet meer douchen!

LanguageNederlands
PublisherBadPress
Release dateJun 2, 2020
ISBN9781071544334
Ik wil niet douchen!
Author

A.P. Hernández

Ο Antonio Pérez Hernández (Μούρθια, 1989) είναι δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παιδαγωγός, με Μάστερ στην Καινοτομία και στην Έρευνα στην Εκπαίδευση και Δόκτορ, με τη διάκριση cum laude (έπαινος), για τη Διδακτορική του Διατριβή Αξιολόγηση της ικανότητας στην επικοινωνία δια της γλώσσας μέσα από διηγήματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εργάζεται ως δάσκαλος και συγγραφέας.

Read more from A.P. Hernández

Related to Ik wil niet douchen!

Related ebooks

Reviews for Ik wil niet douchen!

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ik wil niet douchen! - A.P. Hernández

  Over de auteur:

  Antonio Pérez Hernández is docent lager onderwijs (specialist in muziekeducatie, gehoor en taal en therapeutische pedagogiek), pedagoog, master in onderzoek en innovatie in onderwijs en arts, vermelden cum laude voor zijn proefschrift Evaluatie van competentie in taalcommunicatie door middel van verhalen in het basisonderwijs.

  Hij ontving een tweede prijs in de Nemira Literary Creation Prize en finalist in de International Fantastic Novel and Dagon Terror Contest. Hij heeft meer dan vijftien boeken gepubliceerd, die zijn vertaald in zeven talen: Grieks, Duits, Portugees, Italiaans, Engels, Frans en Nederlands.

  Momenteel combineert hij zijn leerwerk met schrijven.

  Website:http://aphernandez.com

  Twitter:@ap_hernandez_

  Instagram:@ap_hernandez_

  HOOFDSTUK 1

  Martin heeft er dagen over nagedacht.

  Hij heeft er 's morgens, 's middags en 's avonds over nagedacht en uiteindelijk besloten.

  Het is een definitieve beslissing.

  Er is geen kans dat iets in de wereld hem op andere gedachten kan brengen.

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1