Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

A régi jó táblabírák
A régi jó táblabírák
A régi jó táblabírák
Ebook477 pages4 hours

A régi jó táblabírák

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Mik voltak hát azok a táblabírák? Jelent ez a szó valami egyebet is,mint a puszta csúfolódást? Igazán lett volna idő, mikor az ember ezt acímet a neve mögé írta, anélkül, hogy mások mosolyától féljen? Tettekvolna ezek az emberek még valamit egyebet is
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633773413
A régi jó táblabírák

Read more from Mór Jókai

Related to A régi jó táblabírák

Related ebooks