Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Wróg z przeszłości
Wróg z przeszłości
Wróg z przeszłości
Ebook84 pages1 hour

Wróg z przeszłości

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Oto jest! Najluźniejszy horror tego stulecia! Powieść autorstwa znanego już pisarza Przemysława Kałaski od której wręcz nie sposób się oderwać. Przeżyj przygodę swojego życia pozwalając by uwiódł cię; Wróg z Przeszłości.

Młoda studentka wpada w burzliwy romans z tajemniczym Robertem. Wszystko układa się doskonale do chwili kiedy dziewczyna gnana dziwnymi uczuciami postanawia porzucić tę miłość. Robert okazuje się sadystą i dręcząc Dorotę posuwa się nawet do bicia. W tym czasie na uniwersytecie zjawia się nowy student, Przemek szybko zyskując sympatie dziewczyny. Czy Dorocie uda się wyrwać z objęć Roberta a może kluczem do rozwiązania problemu okaże się nowy znajomy?

Przemysław Kałaska

Chęć pisania książek towarzyszyła mi przez całe dzieciństwo. Możliwość tworzenia nowych światów w których nie obowiązują prawa i zasady naszej szarej rzeczywistości. Wówczas podejmowałem nieśmiałe próby literackie których efekty niestety zaginęły. Impuls do rozwinięcia twórczości pojawił się w czasach gimnazjum kiedy to zacząłem pisać do gazetki szkolnej.

Najpierw wydałem serię komiksową nieco później zrodziła się koncepcja stworzenia serialu literackiego Smoczy Szmaragd. Do napisania powieści Wróg z Przeszłości umotywowała mnie i dała natchnienie niezbyt dobrze zakończona osobista historia w której główne role odegrałem wraz z koleżanką z klasy. By uhonorować pamięć tych wydarzeń i w pewnym stopniu nadać im szczęśliwe zakończenie pozwoliłem sobie nie zmieniać imion bohaterów. Reszta historii stała się literackim odniesieniem oraz metaforą. Kolejny rok nie zaowocował w sukcesy osobiste.

Pierwsze liceum do jakiego trafiłem okazało się miniaturową wersją reżimu autorytarnego pod maską pięknych obietnic kryjącego ofiary zbrodni intelektualnych oraz opresji. Właśnie w tym siedlisku zepsucia i degeneracji napisałem powieść przygodową którą być może jeszcze zaprezentuję. Upadek Arcymaga który stał się mym literackim debiutem Powstał później gdy niby senny koszmar powrócił dramat czasów gimnazjalnych który zmotywował mnie do stworzenia Wroga z Przeszłości.

Co prawda moje drugie liceum było dokładną odwrotnością pierwszego jednak esencja problemu była innej natury. Tym razem dramat trwał dwa lata i był bardziej intensywny. Bohaterowie i sceneria się zmienili, zmieniły się również charaktery jednak esencja tragedii pozostała ta sama. Przeżycia całego okresu liceum natchnęły mnie do napisania Upadku Arcymaga. Dzieła rewolucyjnego jeśli chodzi o świat Fantazy. Historia ukazana w Upadku Arcymaga jak cały świat Fantazy posiada jedynie luźne odniesienia do rzeczywistości, jest to przede wszystkim opowieść o Miłości oraz Walce z Systemem, który morduje marzenia.
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo.pl
Release dateSep 5, 2014
ISBN9788394037406
Wróg z przeszłości

Related to Wróg z przeszłości

Related ebooks

Related categories

Reviews for Wróg z przeszłości

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Wróg z przeszłości - Przemysław Kałaska

  opinie.ksiazkikalaska@gmail.com

  Prolog

  Ogień strzelał w kominku pochłaniając kolejne baliki suszonego drzewa. Paliły się szybko, dlatego pani Ludwika zmuszona była do gimnastyki podkładając do ognia. Ludwika była już starą kobietą po sześćdziesiątce. Siedziała teraz w swoim ulubionym fotelu grzejąc stopy przy kominku. Twarz niegdyś piękną pokryły już zmarszczki. Opalenizna dawnych lat zniknęła bezpowrotnie. Reszta ciała opatulona była szczelnie kocem który izolował od chłodu wieczoru. Na dworze panowała już ciemność. Wychowanka pani Ludwiki od dawna jedyny cel i światło życia staruszki już spała. Miała 20 lat i niedługo trzeba będzie wydać ją za mąż, ale kto wtedy zajmie się schorowaną babcią ? Ludwika odpędziła od siebie tę myśl.

  Zawiało chłodem choć okno i drzwi były zamknięte. Po pomieszczeniu rozniósł się prawie niemożliwy do zniesienia odór padliny. Ogień w kominku nieco przygasł z sobie tylko znanych powodów. Staruszka bardziej wyczuła niż zauważyła obecność czegoś – kogoś z dawnych lat. To było znajome uczucie towarzyszące zawsze...

  Pani Ludwika wzdrygnęła się i zbladła na i tak bielutkiej jak śnieg twarzyczce. Czy to ? Nie, to niemożliwe! To nie mogło być to o czym w tej chwili pomyślała. On nie mógł wrócić. Przecież widziała jego śmierć ! A przynajmniej jej się zdawało, że widziała. A jednak uczucie nie dało się odpędzić. Ogień kominka bardziej przygasł ujmując pomieszczenie w półmrok. Starowinka usłyszała znajomy głos za plecami:

  – Witaj Ludi – Tylko jedna osoba ją tak nazywała. Tak, to był on. Jakimś niesamowicie złym zrządzeniem losu on wrócił ! Znów usłyszała ten głos, donośny, męski głos, który mimo jego wieku w ogóle nie uległ zmianie.

  – Czyżbyś o mnie zapomniała ? Minęło tylko 18 lat od naszego ostatniego spotkania – rzekł.

  Przełknęła ślinę, która teraz nadzwyczaj obficie spłynęła jej do ust i odpowiedziała bez wyrazu jak gdyby jego powrót w ogóle jej nie dziwił.

  – Oczywiście, że nie zapomniałam Robercie –

  – A pamiętasz jak się skończyło nasze ostatnie spotkanie ? –

  – Nie – skłamała rwącym się głosem