Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Narnia 4 - Prins Caspian
Narnia 4 - Prins Caspian
Narnia 4 - Prins Caspian
Audiobook4 hours

Narnia 4 - Prins Caspian

Written by C. S. Lewis

Narrated by Lars Lippert

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Denne fortælling begynder på en jernbanestation, hvor de fire søskende Peter, Susan, Edmund og Lucy sidder og venter på et tog. Pludselig føles det, som om nogen trækker i dem og i næste øjeblik er hele stationen forsvundet, og de er tilbage i det magiske land, Narnia. Men Narnia har sin egen tid, og der er hundrevis af år siden børnene var der sidst. Alt er anderledes. Menneskefolket Telmarinerne har erobret landet, dyr og træer er blevet gjort tavse, og dværge og faune er fordrevet. Løven Aslan giver børnene opgaven at jage indtrængerne ud, og give tronen tilbage til Narnias retmæssige leder Prins Caspian.

  

 

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateSep 22, 2015
ISBN9788702191561
Narnia 4 - Prins Caspian
Author

C. S. Lewis

Clive Staples Lewis (1898-1963) fue uno de los intelectuales más importantes del siglo veinte y podría decirse que fue el escritor cristiano más influyente de su tiempo. Fue profesor particular de Literatura Inglesa y miembro de la junta de gobierno de la Universidad de Oxford hasta 1954, cuando fue nombrado profesor de Literatura Medieval y Renacentista en la Universidad de Cambridge, cargo que desempeñó hasta su jubilación. Sus contribuciones a la crítica literaria, la literatura infantil, la literatura fantástica y la teología popular le trajeron fama y aclamación a nivel internacional. C. S. Lewis escribió más de treinta libros, lo cual le permitió llegar a un público amplísimo, y sus obras aún atraen a miles de nuevos lectores cada año. Entre sus más distinguidas y populares obras están Las crónicas de Narnia, Los cuatro amores, Cartas del diablo a su sobrino y Mero cristianismo.

Related authors

Related to Narnia 4 - Prins Caspian

Related audiobooks

Related articles