Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jørgen Leth læser Det uperfekte menneske
Jørgen Leth læser Det uperfekte menneske
Jørgen Leth læser Det uperfekte menneske
Audiobook11 hours

Jørgen Leth læser Det uperfekte menneske

Written by Jørgen Leth

Narrated by Jørgen Leth

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

"Jeg går kun ind hos Giorgio Armani, når jeg vil noget bestemt. Ellers ville jeg sprænges af indre pres. Og når jeg er indenfor, så er jeg klar til at gå lige så rask til sagen, som stedets professionalisme og nøgternhed tilsiger mig. Jeg kommer ca. en gang hvert forår. Jeg ved, at jeg denne gang vil have en skjorte. Det er clean business, et afmålt ærinde."


Cool, elegante, morsomme og selvudleverende historier fra et uperfekt liv med litteratur, film, sport, kvinder og rejser. Digteren, filminstruktøren, Tour de France-kommentatoren m.m.m. har skrevet en erindringsbog af de sjældne, som samtidig tegner et portræt af dansk kulturliv gennem de sidste 40 år.


Her læser han selv højt med sin karakteristiske stemme, der giver historierne ekstra kød og blod.


"Et stykke levende kulturhistorie (...) Både som kunstner og som menneske har Leth levet livet som en æstetisk og sanselig rejseoplevelse." - Kim Skotte, Politiken


Bogen fik Weekendavisens Litteraturpris 2006.


 

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 23, 2006
ISBN9788702048483
Jørgen Leth læser Det uperfekte menneske

More audiobooks from Jørgen Leth

Related to Jørgen Leth læser Det uperfekte menneske

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Jørgen Leth læser Det uperfekte menneske

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words