Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fjerne minder
Fjerne minder
Fjerne minder
Audiobook12 hours

Fjerne minder

Written by Robert Goddard

Narrated by Torben Sekov

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Kriminalroman om en yngre mand og hans forsken i et 40 år gammelt mord, som i sin tid gjorde hans familie rig og magtfuld og sendte hans barndomsven på en social rutschetur.Indlæst af Torben Sekov 2016.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMar 28, 2016
ISBN9788702197525
Fjerne minder

More audiobooks from Robert Goddard

Related to Fjerne minder

Related audiobooks