Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tilbage til Faithful Place
Tilbage til Faithful Place
Tilbage til Faithful Place
Audiobook15 hours

Tilbage til Faithful Place

Written by Tana French

Narrated by Tobias Hertz

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Frank Mackey, weekendfar, arbejdsnarkoman og undercover-chef ved Dublins politi, har i i mere end tyve år holdt sig langt væk fra sit gamle nabolag Faithful Place, langt væk fra en alkoholiseret og voldelig far, en furie af en mor, og tre søskende, der aldrig rigtig har klaret sig. Men en aften ringer Franks søster. Rosie Dalys kuffert er dukket op. Den Rosie Daly, som svigtede Frank 22 år tidligere, da de sammen skulle have flygtet til England, væk fra en forudsigelig fremtid på bunden af Dublins sociale hieraki. Men Rosie dukkede aldrig op den nat, og nu tvinges Frank til at rejse tilbage til barndommes gade og på genopdagelse i sin egen familiehistorie - den der var og den, der er nu.


 


Lydbogen er indlæst af Tobias Hertz

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 12, 2012
ISBN9788702143287
Tilbage til Faithful Place

Related to Tilbage til Faithful Place

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Tilbage til Faithful Place

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words