Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cotoșmanu: Povești audio
Cotoșmanu: Povești audio
Cotoșmanu: Povești audio
Audiobook1 hour

Cotoșmanu: Povești audio

Written by MyBuni

Narrated by MyBuni

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Cotoșmanu

Albumul Cotoșmanu contine 4 basme audio, în lectura lui MyBuni, dupa basme de Petre Ispirescu. Acest Acest albumul face partea din seria Povești audio în lectura lui MyBuni.

 Cuprins:

Broasca țestoasă cea fermecată

Cotoșmanu Năzdrăvanu

Fata cu pieze rele

Fata de imparat si fiul vaduvei

LanguageRomână
PublisherMyBuni
Release dateFeb 20, 2022
ISBN9781669687153
Cotoșmanu: Povești audio

More audiobooks from My Buni

Related to Cotoșmanu

Titles in the series (34)

View More

General Fiction For You