Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventurile lui Alex și Alvaro
Aventurile lui Alex și Alvaro
Aventurile lui Alex și Alvaro
Audiobook28 minutes

Aventurile lui Alex și Alvaro

Written by Javier Salazar Calle

Narrated by Doina Pantaz

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

About this audiobook

Povești interactive despre aventurile a doi șoareci care descoperă lumea și își lasă imaginația să zboare. Povești încântătoare pe care copiii le vor iubi și cu activități în care îi pot ajuta pe protagoniști și pot învăța în același timp: colorând, numărând obiecte, conturând linii punctate sau prin ghicitori... Recomandat pedagogic pentru fete și băieți cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani. O mare aventură pentru întreaga familie!

LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJan 1, 2021
ISBN9788835416173

Related to Aventurile lui Alex și Alvaro

Related audiobooks

Reviews for Aventurile lui Alex și Alvaro

Rating: 4.653846153846154 out of 5 stars
4.5/5

26 ratings2 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 2 out of 5 stars
    2/5
    Se aude bine, dar contine destul de multe greseli de pronuntie! In plus, lipsesc total emotia si morala de la sfarsitul povestilor. In concluzie, nu recomand.
  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    Copiii mei sunt încântați. Ei aud aventurile iar și iar și apoi se prefac că sunt șoarecii.