Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Balaurul: romana
Balaurul: romana
Balaurul: romana
Audiobook18 minutes

Balaurul: romana

Written by MyBuni

Narrated by MyBuni

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Lectura dupa basmul de Petre Ispirescu.: A fost odată într-o ţară un balaur mare, care avea nevoie de cap. El avea şapte capete, trăia într-o groapă, şi se hrănea numai cu oameni. Când ieşea el la mâncare, toată lumea fugea, se închidea în case şi sta ascunsă până ce-şi potolea foamea cu vreun drumeţ pe care îl trăgea aţa la moarte. ...

LanguageRomână
PublisherMyBuni
Release dateNov 27, 2021
ISBN9781669637974
Balaurul: romana

More audiobooks from My Buni

Related to Balaurul

Titles in the series (16)

View More

Related audiobooks