Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Super-Ierbișor și Vulpea vicleană
Super-Ierbișor și Vulpea vicleană
Super-Ierbișor și Vulpea vicleană
Audiobook16 minutes

Super-Ierbișor și Vulpea vicleană

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Serie: Scriu asta pentru voi. Massimo și Maria Grazia formează un cuplu atât în lumea reală, cât și în cea literară. Ei adoră să scrie ficțiune pentru toată lumea, indiferent de vârstă. Această idee a pornit de la gândul de a transforma în cărți poveștile pe care le-au inventat pentru copiii lor.

LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateFeb 21, 2021
ISBN9788835419426

Related to Super-Ierbișor și Vulpea vicleană

Related audiobooks

Reviews for Super-Ierbișor și Vulpea vicleană

Rating: 4.851851851851852 out of 5 stars
5/5

27 ratings1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    Fetita mea a fost incantata. Multumim Mult. Foarte buna si vocea, povestirea dnei Doina Pantaz