Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Így írtok ti
Így írtok ti
Így írtok ti
Ebook625 pages7 hours

Így írtok ti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Karinthy legismertebb, legnépszerűbb műve mindmáig az Így írtok ti. Ez a mű hozta meg számára az ismertséget, ezzel a könyvével aratta első igazi, nagy sikerét. A kávéházi játékokból, nemzedéktársainak kigúnyolásából alakult karikatúrasorozat idővel
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633745489
Így írtok ti

Read more from Karinthy Frigyes

Related to Így írtok ti

Related ebooks