Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Triomf der liefde
Triomf der liefde
Triomf der liefde
Audiobook4 hours

Triomf der liefde

Written by Barbara Cartland

Narrated by Tanneke Hartzuiker

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

De knappe, welgestelde, door vele vrouwen beminde Graaf van Rochester kan zijn oren niet geloven warmeer de kwetsbare, bescheiden Ophelia Langstone vertelt wat haar stiefmoeder haar aandoet. En dan blijkt zijn goede inborst sterker te zijn dan zijn kwalijke reputatie: hij trekt zich her lot van Ophelia aan. Hun beider levens geraken daardoor in een adembenemende stroomversnelling… Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan, waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biografieën en toneelstukken. rnrnBehalve zeer productief was Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. rnrnIn de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateNov 21, 2019
ISBN9788726315769
Triomf der liefde

Related to Triomf der liefde

Titles in the series (100)

View More

Reviews for Triomf der liefde

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words