Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De reis om de wereld in 80 dagen
De reis om de wereld in 80 dagen
De reis om de wereld in 80 dagen
Audiobook8 hours

De reis om de wereld in 80 dagen

Written by Jules Verne

Narrated by Casper Gimbrère

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

De reis om de wereld in 80 dagen is een van de bekendste romans van de franse schrijver Jules Verne. De avonturenroman over de rijke Phileas Fogg die wedt dat hij in 80 dagen om de wereld kan reizen werd gepubliceerd in 1873. Het verhaal en afgeleiden ervan werden talloze keren verfilmd.Zoals alle boeken van Verne speelt ook in De reis om de wereld in 80 dagen de nieuwe technologie van de negentiende eeuw een grote rol. Maar in tegenstelling tot veel boeken van Verne die tot de science fiction behoren, gebruikt Phileas Fogg alleen vervoersmiddelen die in de tijd dat het boek uitkwam ook echt bestonden. Daardoor sprak het idee dat je in 80 dagen de wereld rond kunt reizen ergJules Verne (1828-1905) werd geboren in de Franse havenstad Nantes en had advocaat moeten worden zoals zijn vader, maar hij rende vroeg van huis weg om toneelstukken en artikelen voor tijdschriften te schrijven. Zijn samenwerking met de uitgever Pierre-Jules Hetzel leidde tot de magisch populaire boekenreeks "Voyages extraordinaires" - fantastische reizen - waarin hij op basis van zorgvuldig onderzoek, onder andere "The journey to the interior of the earth" (1864), "A World Cruise Under the Sea" (1870) en "De reis om de wereld in 80 dagen" (1873) schreef.Jules Verne is ten onrechte geclassificeerd als kinderschrijver vanwege de verkorte en vervormde versies van zijn boeken, terwijl hij als auteur in Frankrijk de artistieke avant-garde heeft beïnvloed.Jules Verne is de op één na meest vertaalde auteur ter wereld - gelegen tussen Agatha Christie en William Shakespeare - en wordt vaak de vader van het science fiction-genre genoemd.
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateJul 17, 2019
ISBN9788726208528
Author

Jules Verne

Jules Verne (1828-1905) used a combination of scientific facts and his imagination to take readers on extraordinary imaginative journeys to fantastic places. In such books as Around the World in Eighty Days, From the Earth to the Moon, and Journey to the Center of the Earth, he predicted many technological advances of the twentieth century, including the invention of the automobile, telephone, and nuclear submarines, as well as atomic power and travel to the moon by rocket.

Related to De reis om de wereld in 80 dagen

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for De reis om de wereld in 80 dagen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words