Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De drie musketiers
De drie musketiers
De drie musketiers
Audiobook22 hours

De drie musketiers

Written by Alexandre Dumas

Narrated by Ad Knippels

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

De jonge, avontuurlijke d'Artagnan vormt samen met zijn vrienden Athos, Portos en Aramis de Musketiers, het elitecorps van de Franse koning. De Drie Musketiers is een vurige verhaal vol drama, humor, liefdesaffaires en dodelijk machtsspel aan het Franse hof. Het is de meest bekende en populaire roman van de grote Franse schrijver Alexandre Dumas - op de voet gevolgd door het meer sinistere 'De Graaf van Monte Christo'. Over de romans van Dumas schreef de Britse auteur en historicus Simon Sebag Montefiore: "Ze blijven niet alleen tijdloos, ze zijn ook universeel.""De Drie Musketiers" is sinds 1916 al meer dan 20 keer verfilmd, en slechts in enkele gevallen is men erin geslaagd om de tijdloze vitaliteit van Alexandre Dumas' roman over te brengen.Alexandre Dumas (1802-1870) is een van de meest gelezen Franse schrijvers. Zijn avontuurlijke historische romans, waaronder het zeer beroemde De Drie Musketiers, werden oorspronkelijk als feuilleton gepubliceerd.
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateJul 17, 2019
ISBN9788726208535
Author

Alexandre Dumas

One of the most famous French writers of the nineteenth century, Alexandre Dumas (1802–1870) first achieved success in the literary world as a playwright, before turning his hand to writing novels. In two years from 1844 to 1845, he published two enormous books, The Count of Monte Cristo and The Three Musketeers. Both novels have sold millions of copies worldwide.

Related to De drie musketiers

Related audiobooks

Related categories

Reviews for De drie musketiers

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words