Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

I Would Die 4 U: Hvorfor Prince blev et ikon
I Would Die 4 U: Hvorfor Prince blev et ikon
I Would Die 4 U: Hvorfor Prince blev et ikon
Audiobook5 hours

I Would Die 4 U: Hvorfor Prince blev et ikon

Written by Touré

Narrated by Morten Runge

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

I bogen ”I Would Die 4 U” tegner den amerikanske musikjournalist og tv-vært Touré et indsigtsfuldt og utraditionelt portræt af en af popmusikkens mest gådefulde og fascinerende personligheder: Prince. I bogen inddrager Touré samtaler med både bandmedlemmer, venner, tidligere kærester, musikforskere og med Prince selv.Prince står som et ikon i popmusikken. Han har skrevet et utal af hits, der er blevet soundtracket til millioner af menneskers liv og ungdom. Med pladen ”Purple Rain” skrev han sig ind i musikhistorien med ikoniske hits som ”When Doves Cry”, ”Let’s Go Crazy”, ”I Would Die 4 U” samt ikke mindst titelnummeret ”Purple Rain”, og både før og siden har utallige andre sange mejslet sig ind i folk.Bogen har forord af Prince-kenderen Nikolaj Mangurten Rubin.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMar 3, 2017
ISBN9788702219524
I Would Die 4 U: Hvorfor Prince blev et ikon

Related to I Would Die 4 U

Related audiobooks

Reviews for I Would Die 4 U

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words