Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger
Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger
Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger
Audiobook11 hours

Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger

Written by Louise Zeuthen

Narrated by Katarina Lewkovitch

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Med fri adgang til et kolossalt brev- og dagbogsmateriale, som hidtil har været lukket, har Louise Zeuthen skrevet en biografi om de første 40 år af Suzanne Brøggers spektakulære liv. Hovedvægten lægges på forholdet til den egocentriske mor, til den franske diplomat, der prædikede om seksualitetens frigørende kraft - og praktiserede sin ideologi - og på Brøggers debut, der indeholder alle de temaer, der udfoldes i det senere forfatterskab. En medrivende, velskrevet, indfølt, provokerende og solidarisk skildring af en af nutidens mest betydende danske forfattere.Indlæst af Katarina Lewkovitch i 2014.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 5, 2014
ISBN9788702174557
Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger

Related to Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?