Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intelligente celler: Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof
Intelligente celler: Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof
Intelligente celler: Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof
Audiobook8 hours

Intelligente celler: Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof

Written by Bruce Lipton

Narrated by Carsten Warming

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

About this audiobook

Videnskaben om hvordan tanker styrer vores liv

Intelligente celler er et banebrydende værk inden for den nyere biologi. Den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton, har i mere end 20 år forsket i de mekanismer, hvorigennem celler modtager og behandler information, og i Intelligente celler formidler han denne nye videnskab, kaldet epigenetik, på seriøs, humoristisk og tilgængelig vis, illustreret med tegninger og eksempler fra hverdagen.

Bruce Liptons forskning viser, at gener og dna ikke, som tidligere antaget, styrer vores biologi; dna bliver i stedet styret af signaler uden for cellen, det vil sige det indre miljø, vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker - hjernefunktionen har således afgørende indvirkning på kroppens celler og ændring af underbevidste og begrænsende overbevisninger skaber derfor grobund for et gunstigt vækstmiljø.

Intelligente celler giver en ny forståelse af forbindelsen mellem krop og sind og kan få vidtrækkende konsekvenser for vores helbred og udviklingsmuligheder. Det er, som om Bruce Lipton afdækker det længe savnede forbindelsesled mellem stof og bevidsthed og åbner dørene til en ny livsopfattelse, som kan aktivere de mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof

Bruce Liptons videnskabelige indsigt har ændret hans personlige liv. Hans dybe forståelse af cellebiologien indbefatter eksistensen af en udødelig ånd. Han har oplevet, at hans fysiske velvære er blevet styrket og at kvaliteten og karakteren af hans daglige liv er blevet væsentlig øget.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateSep 21, 2016
ISBN9788702198300
Intelligente celler: Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof

Related to Intelligente celler

Related audiobooks