Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gåsehud - Dukkernes nat 3
Gåsehud - Dukkernes nat 3
Gåsehud - Dukkernes nat 3
Audiobook2 hours

Gåsehud - Dukkernes nat 3

Written by R.L. Stine

Narrated by Janek Lesniak

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

En af bøgerne bag gyserkomedien GÅSEHUD med komikeren Jack Black i hovedrollen som forfatteren R. L. Stine.Trinas far har engang været bugtaler, og loftet i deres hus er fyldt med mærkelige gamle dukker. Trina og hendes bror, Dan, går tit derop og kigger på dem. De elsker at forskrække hinanden med dukkerne.Men en dag kommer deres far hjem med en ny dukke. Og pludselig begynder der at lyde stemmer oppe fra loftet. Om natten. Og der begynder at ske mærkelige uheld. For det er da uheld, er det ikke? Det kan da ikke være dukkerne, der står bag ... vel? 

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMar 13, 2016
ISBN9788702192506
Gåsehud - Dukkernes nat 3
Author

R.L. Stine

R.L. Stine has more than 350 million English language books in print, plus international editions in 32 languages, making him one of the most popular children’s authors in history. Besides Goosebumps, R.L. Stine has written other series, including Fear Street, Rotten School, Mostly Ghostly, The Nightmare Room, and Dangerous Girls. R.L. Stine lives in New York with his wife, Jane, and his Cavalier King Charles spaniel, Minnie. Visit him online at rlstine.com.

Related to Gåsehud - Dukkernes nat 3

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Gåsehud - Dukkernes nat 3

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words