Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anemone 2 - Hemmeligheder og hvide løgne
Anemone 2 - Hemmeligheder og hvide løgne
Anemone 2 - Hemmeligheder og hvide løgne
Audiobook53 minutes

Anemone 2 - Hemmeligheder og hvide løgne

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Bog 2 i den nye serie om Anemone og hendes tre bedste veninder.Der kommer en ny pige i klassen. Anemone og veninderne vil så gerne lege med hende. Det vil alle de andre piger også, men hvem har mest ret til at være sammen med hende? Anemone bliver også ved med at kredse om storesøster Freyas låste skuffe. Hvilke spændende hemmeligheder gemmer den på? Anemone vide det – koste hvad det vil …Indlæst af Iben Plesner 2015.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 21, 2015
ISBN9788702184655
Anemone 2 - Hemmeligheder og hvide løgne

More audiobooks from Lene Møller Jørgensen

Related to Anemone 2 - Hemmeligheder og hvide løgne

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Anemone 2 - Hemmeligheder og hvide løgne

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words