Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

RAP-klubben 7 - På eventyr med Sigge
RAP-klubben 7 - På eventyr med Sigge
RAP-klubben 7 - På eventyr med Sigge
Audiobook1 hour

RAP-klubben 7 - På eventyr med Sigge

Written by Lin Hallberg

Narrated by Benedikte Bjørn

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Elina har fået verdens bedste gave! Ja, næst efter hvis hun havde fået Sigge i fødselsdagsgave, selvfølgelig. Hun skal ride på eventyr-tur med Erik, Simon og Inger, og hun skal ride på Sigge!

Lejrbål, spøgelsesheste og et søuhyre venter ...


En bog om venskab og kærlighed til en hest. PÅ EVENTYR MED SIGGE er Lin Hallbergs 7. bog i RAP-serien.


Lydbogen er indlæst af Bendikte Bjørn i 2010

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 28, 2013
ISBN9788702151572
RAP-klubben 7 - På eventyr med Sigge

More audiobooks from Lin Hallberg

Related to RAP-klubben 7 - På eventyr med Sigge

Related audiobooks

Related articles

Reviews for RAP-klubben 7 - På eventyr med Sigge

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words