Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gåsehud - Dukkernes nat
Gåsehud - Dukkernes nat
Gåsehud - Dukkernes nat
Audiobook3 hours

Gåsehud - Dukkernes nat

Written by R.L. Stine

Narrated by Janek Lesniak

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

En af bøgerne bag gyserkomedien GÅSEHUD med komikeren Jack Black i hovedrollen.Hvem er det der taler?

Lindy finder en gammel bugtalerdukke, som hun kalder Slappy. Den er ikke særlig køn, men Lindy er ligeglad. Hun morer sig med at lære at bruge dukken, så den kan tale og bevæge sig.Hendes søster, Kris, bliver jaloux. Hvorfor skal Lindy og Slappy have al opmærksomheden? Så Kris får sin egen dukke, og nu skal hun vise Lindy.Men så begynder der at ske nogle meget mærkelige ting. Grimme ting. Onde ting! Lindy ved ikke, hvad hun skal gøre, for en bugtalerdukke kan da ikke være ond ... vel?

 

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 4, 2015
ISBN9788702182521
Gåsehud - Dukkernes nat
Author

R.L. Stine

R.L. Stine has more than 350 million English language books in print, plus international editions in 32 languages, making him one of the most popular children’s authors in history. Besides Goosebumps, R.L. Stine has written other series, including Fear Street, Rotten School, Mostly Ghostly, The Nightmare Room, and Dangerous Girls. R.L. Stine lives in New York with his wife, Jane, and his Cavalier King Charles spaniel, Minnie. Visit him online at rlstine.com.

Related to Gåsehud - Dukkernes nat

Related audiobooks

Reviews for Gåsehud - Dukkernes nat

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words