Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Den tomme plads
Den tomme plads
Den tomme plads
Audiobook16 hours

Den tomme plads

Written by J. K. Rowling

Narrated by Dan Schlosser

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Barry Fairweather er i begyndelsen af fyrrerne, da han, ganske uventet, dør. Den lille by Pagford efterlades i chok. Pagford emmer af engelsk idyl med sit brostensbelagte torv og den historiske klosterkirke, men lige under overfladen lurer sandheden om en by i krig. Rige i strid med fattige, teenagere med deres forældre, koner med deres mænd, lærere med deres elever… Pagford er slet ikke, som byen ser ud til ved første øjekast. Og den tomme stol, som Barry efterlader sig i sognerådet, bliver snart kilden til den største strid, byen endnu har set. For hvem vinder valget, der er indhyllet i heftig lidenskab, dobbeltspil og uventede afsløringer? DEN TOMME STOL er en tankevækkende og på alle måder overraskende sort komedie.


 Lydbogen er indlæst af Dan Schlosser

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 15, 2012
ISBN9788702143812
Den tomme plads

Related to Den tomme plads

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Den tomme plads

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words