Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De danske tigre. Med livet som indsats i Afghanistan
De danske tigre. Med livet som indsats i Afghanistan
De danske tigre. Med livet som indsats i Afghanistan
Audiobook7 hours

De danske tigre. Med livet som indsats i Afghanistan

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

I maj 2006 blev et hold danske soldater sendt til Afghanistan for at afløse briterne i Musa Qala. Soldaternes tilstedeværelse virkede imidlertid som en magnet på talebanerne i hele den nordlige del af Helmand-provinsen. Briterne kunne ikke komme ud, og det var svært at få hjælp ind. I næsten to måneder var danskerne under belejring – og for første gang siden 1864 var danske soldater i egentlig krig.

'De danske tigre' er Lars Ulslev Johannesens personlige beretning om tiden i Afghanistan fortalt med indsigt, intensitet og sans for detaljen. Man er med bag sandsækkene og i mandskabsvognene. Det er med livet som indsats.

Lars Ulslev Johannesen er 35 år, gift og far til to piger. Han overtog ansvaret som chef for de 120 mand i 1. Lette Opklaringsenhed i midten af 2005. I dag arbejder han som konsulent i Hartmanns A/S.

Lydbogen er indlæst af Peter Zhelder, som er uddannet fra Statens Teaterskole. Ud over roller på teater, film og i en lang række danske tv-serier, har Peter Zhelder lagt stemme til et hav af tegnefilm.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 3, 2009
ISBN9788702074550
De danske tigre. Med livet som indsats i Afghanistan

Related to De danske tigre. Med livet som indsats i Afghanistan

Related audiobooks

Related categories

Reviews for De danske tigre. Med livet som indsats i Afghanistan

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words