Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amazonernes ring
Amazonernes ring
Amazonernes ring
Audiobook19 hours

Amazonernes ring

Written by Anne Fortier

Narrated by Grete Tulinius

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Ny roman af den danske forfatter Anne Fortier, der har skrevet bl.a. bestselleren Julie.


DIANA MORGAN er en ambitiøs og eventyrlysten forsker ved Oxford. Hun er ekspert i amazonerne, de mytologiske kvindelige krigere. Dianas fascination er dybt forbundet med hendes egen families historie, så da hun inviteres til at deltage i en arkæologisk udgravning, forlader hun trods sine kollegers advarsler universitets trygge rammer.


Bevæbnet med sin bedstemors dagbog lander Diana i Saharas ørken, og snart går den vilde jagt mod Knossos og Troja og tværs op igennem Europa for at bevise, at amazonerne stadig er iblandt os. På vejen møder hun den arrogante og mystiske udgravningsleder Nick, som synes at have sine helt egne grunde til at følge med
hende på rejsen.
 
AMAZONERNES RING er et hæsblæsende moderne eventyr, der spænder fra Antikken til det 21. århundredes Europa. En medrivende spændingsroman om lyssky international kunsthandel, mørke familiehemmeligheder og den evige kamp for kærlighed.

Lydbogen er indlæst af Grete Tulinius.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 1, 2013
ISBN9788702156607
Amazonernes ring

Related to Amazonernes ring

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Amazonernes ring

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words