Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Häpeäloukku
Häpeäloukku
Häpeäloukku
Audiobook9 hours

Häpeäloukku

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Toivo parasta, pelkää pahinta

Mona Schillerin uusi elämä Vargönissä on raunioina, ja hänen poikansa kieltäytyvät puhumasta hänelle. Vanha ystävä ottaa Monaan yhteyttä ja pyytää hänen apuaan löytääkseen tyttärensä Sophien. Pian käy ilmi, ettei kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Sophie on kadonnut. Samaan aikaan Monan poliisina työskentelevä poika Anton kutsutaan tutkimaan kuolemantapausta. Nuori tyttö on hirttäytynyt puuhun Trollhättanin kirkon pihalla. Itsemurhalta vaikuttanut tapaus paljastuu pian murhaksi, kun oikeuslääkäri toteaa tytön kuolleen ennen kuin hänet hirtettiin.

Häpeäloukku on neljäs osa Vargönin pienen työläisyhteisön ympärille sijoittuvassa rikossarjassa, jossa kohdataan julmankaunista luontoa, salaperäisiä mysteereitä ja epätavallisia persoonia. Kaiken keskiössä on 56-vuotias Mona Schiller, peloton ja piinkova nainen, jotka ratkoo rikoksia, mutta kantaa omia synkkiä salaisuuksiaan.

Kamilla Oresvärd on syntynyt 1967 Falunissa, Ruotsissa. Hän debytoi ensimmäisellä romaanillaan 47-vuotiaana tehtyään ensin pitkän uran bisnesmaailmassa. Mona Schiller -sarja on koukuttanut lukuisia skandidekkarifaneja Ruotsissa.
LanguageSuomi
Release dateNov 29, 2022
ISBN9789180344814

Related to Häpeäloukku

Titles in the series (5)

View More

Related audiobooks

Reviews for Häpeäloukku

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words