Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Andrew – Skandalprinsen
Andrew – Skandalprinsen
Andrew – Skandalprinsen
Audiobook1 hour

Andrew – Skandalprinsen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Andrew föds som det tredje av drottning Elizabeth II:s fyra barn. Ryktet säger att Elizabeth och Andrew har ett mycket speciellt band. Allt går också som på räls för Andrew och han gör karriär inom den kungliga flottan. Men en särskild bekantskap med den numera avlidne rikemannen Jeffrey Epstein gör att Andrew dras in i en mängd skandaler. År 2021 stäms han av Virginia Giuffre på grund av sexuella övergrepp.

ANDREW – SKANDALPRINSEN berättar historien om en prins uppgång och fall. Lyssna också på de andra avsnitten i serien om bland annat prinsessan Diana, prins Andrew och prins Harry och Meghan Markle.

Serien DEN ENGELSKA KUNGAFAMILJEN är full av skandaler, hemligheter, rikedom, plikter och olycklig kärlek. Alla ord och begrepp som vi kanske förknippar med det engelska kungahuset. I den här serien gör vi en resa genom de senaste hundra åren och umgås med hela den berömda och beryktade kungafamiljen. Serien är baserad på verkliga händelser från huset Windsors historia och har omvandlats till filmiska scener. Serien är skriven och producerad direkt för ljud av RAKKERPAK PRODUCTIONS för Word Audio Publishing International.
LanguageSvenska
Release dateOct 19, 2022
ISBN9789180544429

Related to Andrew – Skandalprinsen

Titles in the series (9)

View More

Related audiobooks

Reviews for Andrew – Skandalprinsen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words