Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Harry & Meghan del 1 – Prinsen och skådespelerskan
Harry & Meghan del 1 – Prinsen och skådespelerskan
Harry & Meghan del 1 – Prinsen och skådespelerskan
Audiobook1 hour

Harry & Meghan del 1 – Prinsen och skådespelerskan

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

En prins och en skådespelerska träffas på en blind date. Det slår gnistor mellan dem, och snart inleder de ett hemligt förhållande. Men när nyheterna kommit ut är pressen obeveklig i sin granskning. Paret gifter sig under en överdådig ceremoni, men bröllopet är inte början på det långa och lyckliga liv som paret hade hoppats på. Meghan har svårt att finna sig till rätta som medlem av kungafamiljen och Harry fruktar att hans mors olyckliga öde ska upprepas ...

PRINSEN OCH SKÅDESPELERSKAN är det första av två avsnitt om prins Harry och Meghan Markles kärlek och deras kamp mot pressen och den rigorösa engelska monarkin. Lyssna också på de andra avsnitten om bland annat prinsessan Diana, drottning Elizabeth II och prins William och Kate Middleton.

Serien DEN ENGELSKA KUNGAFAMILJEN är full av skandaler, hemligheter, rikedom, plikter och olycklig kärlek. Alla ord och begrepp som vi kanske förknippar med det engelska kungahuset. I den här serien gör vi en resa genom de senaste hundra åren och umgås med hela den berömda och beryktade kungafamiljen. Serien är baserad på verkliga händelser från huset Windsors historia och har omvandlats till filmiska scener. Serien är skriven och producerad direkt för ljud av RAKKERPAK PRODUCTIONS för Word Audio Publishing International.
LanguageSvenska
Release dateOct 19, 2022
ISBN9789180544368

Related to Harry & Meghan del 1 – Prinsen och skådespelerskan

Titles in the series (9)

View More

Related audiobooks

Reviews for Harry & Meghan del 1 – Prinsen och skådespelerskan

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words