Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Charles – Den evige kronprinsen
Charles – Den evige kronprinsen
Charles – Den evige kronprinsen
Audiobook1 hour

Charles – Den evige kronprinsen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Även om prins Charles föds som kronprins är han inte alltid bekväm i den rollen. Som barn är han känslig och blyg och har ett komplicerat förhållande till sin stränga och frånvarande far, prins Philip. I tjugoårsåldern är han en eftertraktad ungkarl, men det är svårt att hitta en hustru som är värdig att bli drottning. Han gifter sig med den unga Diana Spencer, men deras äktenskap är olyckligt. Och i bakgrunden spökar Charles ungdomskärlek, Camilla Parker Bowles ...

DEN EVIGE KRONPRINSEN berättar historien om prins Charles liv i skärningen mellan lust och plikt. Lyssna också på de andra avsnitten om bland annat prinsessan Diana, prins Andrew och prins Harry och Meghan Markle.

Serien DEN ENGELSKA KUNGAFAMILJEN är full av skandaler, hemligheter, rikedom, plikter och olycklig kärlek. Alla ord och begrepp som vi kanske förknippar med det engelska kungahuset. I den här serien gör vi en resa genom de senaste hundra åren och umgås med hela den berömda och beryktade kungafamiljen. Serien är baserad på verkliga händelser från huset Windsors historia och har omvandlats till filmiska scener. Serien är skriven och producerad direkt för ljud av RAKKERPAK PRODUCTIONS för Word Audio Publishing International.
LanguageSvenska
Release dateOct 19, 2022
ISBN9789180544344

Related to Charles – Den evige kronprinsen

Titles in the series (9)

View More

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Charles – Den evige kronprinsen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words