Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

NT | Andra Petrusbrevet: Ljudbibeln
NT | Andra Petrusbrevet: Ljudbibeln
NT | Andra Petrusbrevet: Ljudbibeln
Audiobook11 minutes

NT | Andra Petrusbrevet: Ljudbibeln

Written by Ljudbibeln

Narrated by Ljudbibeln

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

NYA TESTAMENTET | ANDRA PETRUSBREVET

Andra Petrusbrevet är en skrift som ingår i Nya testamentets brevlitteratur. Brevet tillhör, tillsammans med Jakobsbrevet, Första Petrusbrevet, de tre Johannesbreven och Judasbrevet, de sju så kallade katolska breven genom att ha en allmän (katolsk) adressat och alltså inte vara riktat till en bestämd person eller församling.

Andra Petrusbrevet bygger i stor omfattning på det tidigare Judasbrevet. Det tar upp förhållanden som är aktuella vid en senare tid än när Petrus antas ha verkat, och betraktar Paulus brev som auktoritativ skrift. Författaren bemöter anklagelser som riktas mot kristendomen för att Jesus ännu inte har kommit och det uppenbarligen har förflutit lång tid utan att något har hänt.

-

Ljudbibeln startade som ett ideellt projekt på förra sidan av millennieskiftet och i en tid då det digitala landskapet såg mycket annorlunda ut gentemot idag. Visionen var att leverera Bibeln på ett lättfattligt och inspirerande sätt i uppläst form samt att göra inspelningarna tillgängliga via nedladdning och som lyssningsbara "streamade" ljudfiler (vilket vid tiden knappt var ett existerande begrepp).

Den inlästa Ljudbibeln består av olika varianter från den så kallade 'Levande Bibeln' från olika utgivningar vid olika årtal (den följer alltså inte t ex 'Handbok för Livet').

LanguageSvenska
PublisherLjudbibeln
Release dateMar 29, 2022
ISBN9781669673477
NT | Andra Petrusbrevet: Ljudbibeln

More audiobooks from Ljudbibeln

Related to NT | Andra Petrusbrevet

Related audiobooks