Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Przygody młodych Bastablów
Przygody młodych Bastablów
Przygody młodych Bastablów
Audiobook4 hours

Przygody młodych Bastablów

Written by Edith Nesbit

Narrated by Anna Ryźlak

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

“Przygody Młodych Bastablów” to kolejny tom sagi o sześciorgu rodzeństwa, które w poprzednich częściach szukało skarbu i pisało złotą księgę dobrych uczynków. W tej kontynuacji, dzieci nadal nie mogą narzekać na brak przygód. Ryszard, Oswald, Noel i reszta braci i sióstr wciąż wykazują swoją niezwykłą pomysłowość w trosce o polepszanie losu bliźnich, dotkniętych rzeczywistym bądź wyimaginowanym nieszczęściem. W ich szlachetnych intencjach kryją się nieprzewidywalne, zaskakujące i niekoniecznie zamierzone skutki. Edith Nesbit wciąga nas w świat dziecięcej wyobraźni, humoru i przygód, tworząc historię, która zachwyci zarówno młodszych, jak i starszych czytelników.


© 2024 Wydawnictwo Błysk (Audiobook): 9788368186031

LanguageJęzyk polski
Release dateMay 14, 2024
ISBN9788368186031
Author

Edith Nesbit

Edith Nesbit (1858-1924) was an English writer of children’s literature. Born in Kennington, Nesbit was raised by her mother following the death of her father—a prominent chemist—when she was only four years old. Due to her sister Mary’s struggle with tuberculosis, the family travelled throughout England, France, Spain, and Germany for years. After Mary passed, Edith and her mother returned to England for good, eventually settling in London where, at eighteen, Edith met her future husband, a bank clerk named Hubert Bland. The two—who became prominent socialists and were founding members of the Fabian Society—had a famously difficult marriage, and both had numerous affairs. Nesbit began her career as a poet, eventually turning to children’s literature and publishing around forty novels, story collections, and picture books. A contemporary of such figures of Lewis Carroll and Kenneth Grahame, Nesbit was notable as a writer who pioneered the children’s adventure story in fiction. Among her most popular works are The Railway Children (1906) and The Story of the Amulet (1906), the former of which was adapted into a 1970 film, and the latter of which served as a profound influence on C.S. Lewis’ Narnia series. A friend and mentor to George Bernard Shaw and H.G. Wells, Nesbit’s work has inspired and entertained generations of children and adults, including such authors as J.K. Rowling, Noël Coward, and P.L. Travers.

Related to Przygody młodych Bastablów

Titles in the series (2)

View More

Related audiobooks

Reviews for Przygody młodych Bastablów

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words