Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oblężenie
Oblężenie
Oblężenie
Audiobook8 hours

Oblężenie

Written by Simon Kernick

Narrated by Filip Kosior

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Londyn. Hotel Stanhope, Park Lane, godzina 16.00.
Zwyczajne popołudnie.
 
Kierowniczka zmiany
Elena Serenko poprzedniego wieczoru, tuż po zaręczynach, zdecydowała, jak będzie wyglądało jej życie. Nie tutaj, nie w tym hotelu, nie w tym kraju.
 
Goście
W hotelowym pokoju młoda kobieta czeka na swojego kochanka. Rodzina szykuje się do kolacji na mieście.A chory mężczyzna - do targnięcia się na swoje życie.
 
Morderca
Wysoko ponad luksusowymi apartamentami utalentowany zabójca poluje na zdobycz, która wymykała mu się zbyt długo.
 
OBLĘŻENIE
Żadne z nich nie wie, że grupa gotowych na wszystko uzbrojonych mężczyzn za chwilę wtargnie do budynku, wymorduje większość ludzi, a pozostałych weźmie jako zakładników.
Kiedy zapada zmrok i mężczyźni stają się coraz bardziej brutalni, w głowach uwięzionych pojawia się tylko jedno pytanie: KTO PRZEŻYJE?
LanguageJęzyk polski
PublisherSkinnbok
Release dateFeb 15, 2023
ISBN9789979644071

More audiobooks from Simon Kernick

Related to Oblężenie

Related audiobooks

Reviews for Oblężenie

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words