Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

FC Fodboldvenner 2 - De nye støvler
FC Fodboldvenner 2 - De nye støvler
FC Fodboldvenner 2 - De nye støvler
Audiobook50 minutes

FC Fodboldvenner 2 - De nye støvler

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Hvad gør man, hvis man får tilbudt et par helt nye fodboldstøvler? Ronaldo siger selvfølgelig ja tak, også selvom det betyder, at hans gode ven, Valde, bliver jaloux. Men man kan da godt have to bedste venner, kan man ikke?FC Fodboldvenner er for alle, der elsker en god historie, et godt kammeratskab og masser af fede fodboldscener.Indlæst af Michael Brostrup i 2014.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 26, 2014
ISBN9788702173017
FC Fodboldvenner 2 - De nye støvler

More audiobooks from Lars Bøgeholt Pedersen

Related to FC Fodboldvenner 2 - De nye støvler

Related audiobooks

Reviews for FC Fodboldvenner 2 - De nye støvler

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words