Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gamerz 1 - De ukendte
Gamerz 1 - De ukendte
Gamerz 1 - De ukendte
Audiobook1 hour

Gamerz 1 - De ukendte

Written by Kasper Hoff

Narrated by Dan Schlosser

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

1. bog i serien om GAMERZ. Tim er hardcore gamer. Han lever for at spille, så da han bliver kontaktet af den mystiske Ludo og inviteret til at deltage i en hemmelig online turnering for de bedste spillere i verden, kan han ikke sige nej. Men Tims far og mor har andre planer. De synes, Tim spiller for meget, og idømmer ham en hel måneds spillepause. Og hvad gør en klog computerspiller så?Timmo, Croxx, Princess, Ludo og Wizard udgør tilsammen klanen De Ukendte. De kæmper for at vinde det ultimative trofæ i computerspilturneringen Galaxy, men det er ikke kun fjenderne i spillet, de kæmper imod. Interne magtkampe, tåbelige forældre og dårlige internetforbindelser truer de fem GAMERZ på deres vej mod den endelige sejr.Indlæst af Dan Schlosser i 2014.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 14, 2014
ISBN9788702168853
Gamerz 1 - De ukendte

More audiobooks from Kasper Hoff

Related to Gamerz 1 - De ukendte

Related audiobooks

Reviews for Gamerz 1 - De ukendte

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words