Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lille frø
Lille frø
Lille frø
Audiobook6 minutes

Lille frø

Written by Jakob Martin Strid

Narrated by Martin Brygmann

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Lille Frø kommer dunsende ned fra det ydre rum. Lige ned i en intetanende middelklasse-frø-familie midt i deres helligste hyggestund foran fjernsynet. Familien tager alligevel frøen i deres arme og elsker den som deres egen lille frø. Der er bare et problem: Lille frø er meget, meget slem. Derfor havner han ret hurtigt hos skolepsykologen, som vil sende Lille frø videre til en specialist, men måske kan han kun finde sig selv ved at drage helt til verdens ende ... ;;
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMar 10, 2010
ISBN9788702093766
Lille frø

More audiobooks from Jakob Martin Strid

Related to Lille frø

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Lille frø

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words