Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mimbo Jimbo og den lange vinter
Mimbo Jimbo og den lange vinter
Mimbo Jimbo og den lange vinter
Audiobook24 minutes

Mimbo Jimbo og den lange vinter

Written by Jakob Martin Strid

Narrated by Lars Thiesgaard

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Mimbo Jimbo og den lange vinter er en helt særlig bog i Strids populære serie om den lille blå elefant og hans venner. Det er et fantastisk eventyr på over 120 sider - eller 25 minutter - som vi også kender det fra fx Den utrolige historie om den kæmpestore pære.


Der er sket noget mærkeligt i Mimbo Jimbos land - vinteren holder aldrig op, det sner og sner og sner. Mimbo Jimbo og Mumbo Jumbo må tage affære: Vennerne skal reddes, for eksempel er postgeparden frosset til is, og Frede er sneet inde. Der er også nogle meget, meget store fodspor i sneen, der skal undersøges. Og der er et mystisk lys på bakken i det fjerne. Sikke en rejse de kommer ud på.


Lydbogen er indlæst af Lars Thiesgaard.  

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateOct 17, 2014
ISBN9788702173475
Mimbo Jimbo og den lange vinter

More audiobooks from Jakob Martin Strid

Related to Mimbo Jimbo og den lange vinter

Related audiobooks

Reviews for Mimbo Jimbo og den lange vinter

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words