Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

I den mörkaste vrå
I den mörkaste vrå
I den mörkaste vrå
Audiobook5 hours

I den mörkaste vrå

Written by Luna Miller

Narrated by Janna Eriksson

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Efter två tuffa fall vilar Gunvor ut hos sin särbo Kjell på Gran Canaria. De underbara dagarna fylls av sol och värme, men redan efter några veckor börjar tillvaron kännas långtråkig och snart längtar hon efter nya utmaningar. Men man ska se upp med vad man önskar sig.

En tidig morgon blir Gunvor vittne till ett mordförsök i samband med en uppgörelse i den undre världen. Och när en skolkamrat till hennes unga vän Elin blir skjuten ställs allt på sin spets. Gunvor gör sitt bästa för att reda ut händelsen, men det väcker fler frågor än svar. Varför har August blivit skjuten? Är någon mer i fara? Vem kan man egentligen lita på? När hon inte hittar svaren vänder hon sig till den attraktive kommissarien Mateo Vega. Men trots hans hjälp är Gunvor och ungdomarna snart insnärjda i en kamp om liv och död.

Luna Miller debuterade som författare 2015 och har sedan dess gett ut både deckare och romaner. Flera av dem har blivit översatta till andra språk. ”I den mörkaste vrå" är tredje delen i hennes serie ”Fruängsdeckarna”.
LanguageSvenska
Release dateNov 3, 2022
ISBN9789180005869
Author

Luna Miller

Luna Miller (pseudonym) was born in Sundsvall, Sweden, had always dreamed of becoming a writer. But with a restless personality and a bit of a complicated life it took some time before she got there. It wasn´t until a few years after she turned 50 that she finished my first book. She writes crime stories in Nordic noir genre about Gunvor Ström, a woman in her sixties with some impressive aikido skills who has just changed careers to become a private detective.

Related to I den mörkaste vrå

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Reviews for I den mörkaste vrå

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words