Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Uniin piirretty polku
Uniin piirretty polku
Uniin piirretty polku
Audiobook13 hours

Uniin piirretty polku

Written by Helena Waris

Narrated by Aku Laitinen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Muinaissuomalaisiin maisemiin sijoittuva rakastettu fantasiaseikkailu nyt äänikirjana!

Sisarukset Arni, Troi ja Aile ovat lapsina joutuneet eroon toisistaan. Arni odottaa muita vielä vuosien jälkeen lumisten tuntureiden juurella, yksin, pimeydessä. Troista on tullut ukkosmies, matkaaja, joka väsymättä etsii taivasta, jossa tähdet olisivat taas oikeilla paikoillaan. Ja Aile, noidaksi haukuttu, ulkopuoliseksi katsottu, kohtaa kylän metsässä sielunkumppaninsa, jonka kanssa hän lähtee etsimään oikeaa kotiaan.

Sisarukset eivät muista toisiaan, mutta matkaavat toisiaan kohti, suojanaan vanhat mahdit ja ihmiset, joita he rakastavat.

Helena Waris on kirjoittanut lukuisia fantasiaromaaneja ja lastenkirjoja. Uniin piirretty polku on ensimmäinen osa hänen rakastetussa Pohjankontu-trilogiassaan, jonka kaikille kolmelle osalle on myönnetty Suomen Tolkien -seuran Kuvastaja-palkinto.
LanguageSuomi
Release dateOct 31, 2022
ISBN9788702376937

Related to Uniin piirretty polku

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Reviews for Uniin piirretty polku

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words