Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Svinakungen
Svinakungen
Svinakungen
Audiobook9 hours

Svinakungen

Written by Bettina Bieberstein Lee

Narrated by Nina Haber

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Journalisten Hanna Axelsdotter har fått ett vistelsestipendium och tillbringar sommaren i ett fiskartorp på gården Grimstanäs i Sörmlands skärgård. Äntligen ska hon få tid att komma igång med sitt skrivprojekt och gå till botten med vem hennes biologiska pappa egentligen är.

Men snart dras hennes uppmärksamhet alltmer till paret som äger gården och deras femtonårige son, Elias. Erika och Frank har tagit över gården efter Erikas far, som fortfarande bor kvar i en stuga på fastigheten. Önskan med flytten var en nystart – Elias behövde komma bort från mobbarna i Nynäshamn och föräldrarna drömmer om att sälja vildsvinssafari till utländska turister. Men alla ser inte positivt på att just Erika har fått överta gården och grannarna protesterar mot att vildsvinsstammen förstör markerna.

Problemen tilltar när Frank fattar tycke för en ung jaktledare, Freja, som flyttar in på gården. När Hanna hittar Elias livlös utomhus tätnar intrigen. Vad har egentligen hänt honom?

”Svinakungen” är den tredje fristående delen med journalisten Hanna Axelsdotter.

Om Hanna Axelsdotter-serien:
"Som hon skriver, Bettina Bieberstein Lee! En bok som är omöjlig att släppa taget om."  Lotta Olsson, Dagens Nyheter
"En mörk och spännande bok som kittlar läslustan rejält." Damernas Värld
"Imponerande i sin språkliga väv, helgjuten utan glipor." Tara
LanguageSvenska
Release dateOct 20, 2022
ISBN9789180004701

Related to Svinakungen

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Svinakungen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words