Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lumina Nopții (Legături De Sânge Cartea 2): Legături De Sânge Cartea 2
Lumina Nopții (Legături De Sânge Cartea 2): Legături De Sânge Cartea 2
Lumina Nopții (Legături De Sânge Cartea 2): Legături De Sânge Cartea 2
Ebook263 pages4 hours

Lumina Nopții (Legături De Sânge Cartea 2): Legături De Sânge Cartea 2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Kat Santos nu-l mai văzuse pe proprietarul Night Light de ani de zile. Asta până când Quinn decide brusc să o răpească și să o acuze că i-a înscenat uciderea vampirilor. Dându-și seama că inamicul îi joacă pe degete, cele două familii își unesc forțele pentru a opri vampirii să le terorizeze orașul.

Quinn Wilder a urmărit-o cu ochii flămânzi ai unei pume încă din ziua în care s-a născut. Când a devenit adolescentă, tentația de a o pretinde ca partenera sa, s-a transformat instant într-o prăpastie între el și frații ei supraprotectori. Când părinții lor s-au ucis reciproc în luptă, legăturile dintre cele două familii au fost întrerupte iar ea a fost luată în siguranță în afara ariei lui de întindere. Urmărind-o de la distanță, Quinn constată că războiul vampirilor are punctele sale bune atunci când ea uită să stea deoparte. Kat Santos nu-l mai văzuse pe proprietarul Night Light de ani de zile. Asta până când Quinn decide brusc să o răpească și să o acuze că i-a înscenat uciderea vampirilor. Dându-și seama că inamicul îi joacă pe degete, cele două familii își unesc forțele pentru a opri vampirii să le terorizeze orașul. Pe măsură ce războiul subteran escaladează, la fel o fac și flăcările dorinței deoarece, ceea ce a început ca o răpire se transformă rapid într-un joc periculos de seducție.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJun 29, 2021
ISBN9788835425779

Read more from Amy Blankenship

Related to Lumina Nopții (Legături De Sânge Cartea 2)

Related ebooks

Paranormal Romance For You