Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
De blik van de zoon
Unavailable
De blik van de zoon
Unavailable
De blik van de zoon
Ebook197 pages

De blik van de zoon

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Paula is een kleuterjuffrouw die geen kinderen kan krijgen en samen met haar man adopteren ze Daniel, een roodharige baby. Na een paar jaar valt de biologische moeder in deze idyllische omgeving binnen en verbreekt ze de rust die tot dan toe heerste. Door verschillende stadia, vanaf het moment dat het kind thuis aankomt tot aan zijn volwassenheid, neemt 'de blik van de zoon' ons mee in karakters als de grootmoeder, een vrouw met karakter en een speciale voorliefde voor dit kleinkind, hoewel Paula als zij een voorbeeld zijn van de problematische relatie tussen moeder en dochter. Of Sophie, de jonge vrouw die lijkt samen te vallen met het ontwaken van de puberteit van Daniel.

Met een klassieke dansachtergrond zijn we getuige van het verhaal van een liefde die het voor en na zal markeren en waar iedereen veel meer gemeen heeft dan het lijkt.

"De thema's van haar boeken staan volop in de belangstelling en laten ons niet onverschillig omdat het een uitnodiging is om na te denken in een wereld waar de banaliteit haar imperium uitoefent." - L'Ull crític, 17-18

"De lezer krijgt een stimulerend verhaal, dat openstaat voor de gevoelens van verschillende karakters en dat een gevoeligheid vereist om elk leven in het verhaal te begrijpen." - Dr. Alexandra Santos Pinheiro, Resonancias Literarias, nr. 153

"Een intieme, bijna fluisterende literatuur die eerder spreekt over de personages en hun gemoedstoestand dan over andere dingen." - Justo Sotelo, Professor

"De zoektocht naar identiteit, begraven schuldgevoelens - en soms niet zozeer - permanente angst voor de mogelijkheid van verlies, maar ook van een liefde die verder gaat dan bloedbanden zijn enkele van de thema's die de lezer in deze roman zal aantreffen. […] Feiten die begrepen lijken te worden en die de roman consequent op het juiste moment onthult, geven de indruk een verhaal te lezen dat op schaal is geschreven, waarin de gebeurtenissen worden opgesomd tot ze een totaalbeeld vormen. […] Het boek De blik van de zoon is een roman die je niet onverschillig laat, die je ertoe brengt jezelf vragen te stellen en die sommige anderen in spanning laat, zodat je kunt nadenken over de thema's waarin het zich afspeelt. Een compleet, afgerond werk dat wij u ten zeerste aanbevelen." - Letralia, Tierra de Letras

LanguageNederlands
PublisherBadPress
Release dateSep 17, 2021
ISBN9781071534496
Unavailable
De blik van de zoon
Author

Núria Añó

Núria Añó (1973) is a Catalan/Spanish novelist and biographer. Her first novel "Els nens de l’Elisa" was third among the finalists for the 24th Ramon Llull Prize and was published in 2006. "L’escriptora morta" [The Dead Writer, 2020], in 2008; "Núvols baixos" [Lowering Clouds, 2020], in 2009, and "La mirada del fill", in 2012. Her most recent work "El salón de los artistas exiliados en California" [The Salon of Exiled Artists in California] (2020) is a biography of screenwriter Salka Viertel, a Jewish salonnière and well-known in Hollywood in the thirties as a specialist on Greta Garbo scripts.Some of her novels, short stories and articles are translated into Spanish, French, English, Italian, German, Polish, Chinese, Latvian, Portuguese, Dutch, Greek and Arabic.Añó’s writing focus on the characters’ psychology, most of them antiheroes. The characters in her books are the most important due to an introspection, a reflection, not sentimental, but feminine. Her novels cover a multitude of topics, treat actual and socially relevant problems such as injustices or poor communication between people. Frequently, the core of her stories remains unexplained. Añó asks the reader to discover the deeper meaning and to become involved in the events presented.Literary Prizes/ Awards:2023. Awarded at International Writers’ and Translators’ House in Latvia.2020. Awarded at International Writing Program in China.2019. Awarded at International Writers’ and Translators’ House in Latvia.2018. Fourth prize of the 5th Shanghai Get-together Writing Contest.2018. Selected for a literary residence in Krakow UNESCO City of Literature, Poland.2017. Awarded at the International Writers’ and Translators’ Center of Rhodes in Greece.2017. Awarded at the Baltic Centre for Writers and Translators in Sweden.2016. Awarded at the Shanghai Writing Program, hosted by the Shanghai Writer’s Association.2016. Awarded by the Culture Association Nuoren Voiman Liitto to be a resident at Villa Sarkia in Finland.2004. Third among the finalists for the 24th Ramon Llull Prize for Catalan Literature.1997. Finalist for the 8th Mercè Rodoreda Prize for Short Stories.1996. Awarded the 18th Joan Fuster Prize for Fiction.

Read more from Núria Añó

Related to De blik van de zoon

Reviews for De blik van de zoon

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words