Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Táncórák a sivatagban
Unavailable
Táncórák a sivatagban
Unavailable
Táncórák a sivatagban
Ebook123 pages1 hour

Táncórák a sivatagban

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

A sivatagi vándornak álcázott Zafar megment egy törékeny szőkeséget az emberrablók fogáságából. Ana a szomszéd uralkodó menyasszonya, Zafar pedig valójában sejk, akire a közelgő trónra lépés után nagy feladat vár: fel kell virágoztatnia az országot. Diplomáciai okokból a palotájában tartja Anát, akit felháborít a sejk faragatlansága, ezért illemtanórákat ad neki. Ennél közelebb azonban nem kerülhetnek egymáshoz, mert abból óriási galiba kerekedhet…

LanguageMagyar
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789634484981
Unavailable
Táncórák a sivatagban
Author

Maisey Yates

Maisey Yates is the New York Times bestselling author of over one hundred romance novels. An avid knitter with a dangerous yarn addiction and an aversion to housework, Maisey lives with her husband and three kids in rural Oregon. She believes the trek she makes to her coffee maker each morning is a true example of her pioneer spirit. Find out more about Maisey’s books on her website: www.maiseyyates.com, or fine her on Facebook, Instagram or TikTok by searching her name.

Related to Táncórák a sivatagban

Titles in the series (13)

View More

Reviews for Táncórák a sivatagban

Rating: 4 out of 5 stars
4/5

4 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words