Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Blogstory
Blogstory
Blogstory
Ebook152 pages2 hours

Blogstory

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La Zürich, când intri într-un magazin, spui „Grüetzi“, la Berlin, „Hallo“, la Buenos Aires, „Ola“, un „Hallo“ întors pe dos, poate unde-i pe emisfera cealaltă, la Viena, „Grüss Gott“, dar și la Sibiu, acum 60 de ani, se spunea tot „Grüss Gott“. Timișoara nu cred că făcea opinie separată, că unde-i unu’ nu-i putere, o știe tot românu’, dar nici Budapesta n-avea de ce să facă mofturi, de vreme ce Sisi, superba împărăteasă a Austriei, devenise regina Ungariei, datorită unui foarte cool conte maghiar... cam așa se încrucișează și limbile. „Grüss Gott“ înseamnă: „Salută-l pe Dumnezeu“ sau „Domnul să te aibe în pază“. Din binecuvântare a ajuns marcaj de graniță a fostului imperiu habsburgic. Gata. Mi-am făcut intrarea în scenă. De fapt n-am vrut decât să vă spun „Bună ziua“. (Nora Iuga 29 decembrie 2009)

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068342368
Blogstory

Read more from Iuga Nora

Related to Blogstory

Related ebooks

Artists and Musicians For You

View More