Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Magiczny świat tuż za płotem: Przejście 1
Magiczny świat tuż za płotem: Przejście 1
Magiczny świat tuż za płotem: Przejście 1
Ebook271 pages3 hours

Magiczny świat tuż za płotem: Przejście 1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Czternastoletni Marcin znajduje w ziemi, za płotem swojego ogrodu dziwną, gumową dziurę. Wraz ze swoim przyjacielem, Piotrem postanawiają sprawdzić jaką to tajemnicę może ona w sobie skrywać. Okazuje się, że prowadzi do podobnego, lecz nie zwykłego świata, do świata pełnego prawdziwej magii.Czary, przedziwne stwory, zagadki, olbrzymie pająki, niesamowite przygody…, to tylko niektóre z niespodzianek, jakie czekają na chłopców.

Dorota Mularczyk
Pisać zaczęłam dość późno, bo przy łóżeczku najmłodszego dziecka. Pierwsza, napisana powieść fantastyczno-przygodowa "Magiczny świat tuż za płotem", to początek serii przygód Marcina i Piotra. Przerwałam to i udało mi się stworzyć kilka scenariuszy i bajek, po czym powróciłam do pisania powieści i tym razem powstała I cz. "Szkarady z głębi", cz. II jest w trakcie tworzenia.
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo
Release dateMar 18, 2014
ISBN9788378593102
Magiczny świat tuż za płotem: Przejście 1

Read more from Dorota Mularczyk

Related to Magiczny świat tuż za płotem

Related ebooks